SZKOLNY KLUB TECHNIKI

Zespół Szkół Technicznych w Radomiu

26-600 Radom ul. Limanowskiego 26/30


NASZA HISTORIA

Szkolny Klub Techniki przy Zespole Szkół Technicznych w Radomiu został założony w roku 2001. Jego pierwszym opiekunem była Pani Edyta Kozłowska-Wolska. Od 2002r. Koło funkcjonowało pod nazwą: Koło Wynalazczości i Racjonalizacji, która na wniosek członków została zmieniona na: Szkolny Klub Techniki w 2003r. We współpracy z Radomskim Klubem Techniki i Wynalazczości w Radomiu realizowane były coroczne spotkania z Rzecznikiem Patentowym oraz zajęcia dodatkowe z zakresu Prawa Własności Przemysłowej oraz historii wynalazków wg programu opracowanego przez opiekuna koła zainteresowań. Działania te były wieńczone udziałem członków w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości organizowanej przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów oraz konkursach organizowanych przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Członkowie SKT wyjeżdżali również na wycieczki do Elektrowni Kozienice, Rozdzielni 400/220/110 kV oraz do Muzeum Techniki i na Targi ELEKTRO-EXPO.

W związku z zainteresowaniem młodzieży postanowiliśmy reaktywować działalność Szkolnego Klubu Techniki po kilkuletniej przerwie w obecnym składzie 20 członków i czterech opiekunów.Opiekunowie klubu

Edyta Kozłowska-Wolska
e-mail: edyta.kozlowska-wolska(at)zst.radom.pl
Specjalizacja: Przedmioty elektryczne

Renata Hały
e-mail: renata.haly(at)zst.radom.pl
Specjalizacja: Przedmioty elektryczne

Paweł Wolski
e-mail: pawel.wolski(at)zst.radom.pl
Specjalizacja: Przedmioty historyczne, informatyczne

Rafał Nowak
e-mail: rafal.nowak(at)zst.radom.pl
Specjalizacja: Przedmioty elektryczne

Web Majster :)
e-mail: marek.skrok(at)zst.radom.pl
Specjalizacja: Przedmioty informatyczne